• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
prev
next

คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยกองทัพเรือ เข้าเยี่ยมชมและดูงาน

News image

 คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยกองทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เข้าเยี่ยมชมและดูงาน คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยกองทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นำโดย พลเรือตรี ภาณุ บุณยะวิโรจ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาว และเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่ม KTIS โดยมี คุณประพันธ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS  ท่านอาจารย์ดารัตน์  ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS  และคณะฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 25...

Read more

รับเกียรติบัตรสถานประกอบการที่เล็งเห็นความสำคัญในการจ้างงานคนพิการ

News image

 รับเกียรติบัตรสถานประกอบการที่เล็งเห็นความสำคัญในการจ้างงานคนพิการ คุณจำรัส สีขาว หัวหน้าฝ่ายบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทน บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด ขึ้นรับมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูสถานประกอบการที่เล็งเห็นความสำคัญในการจ้างงานคนพิการเข้าทำงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550   ครั้งที่ 1/2555 จากคุณปริศนา  เบญจาทิกุล  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์  ณ  โรงเรียนนครสวรรค์ ปัญญานุกูล อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 ที...

Read more

คณะบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฎิบัติการ

News image

 คณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย นำโดย คุณอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม(ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน) คุณบุญนริศร์ สุวรรณพูล รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน) คุณจีรพรรณ โอฬารธนาเศรษฐ์ ผู้บริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจด้านอุปทาน ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาว และเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่ม KTIS พร้อมทั้งร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมี คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ ผู้แทนโรงงานน้ำตาล คุณวาริณ ศุ...

Read more

มอบน้ำตาลทรายจำนวน 100 กิโลกรัม

News image

   คุณกัญจนี งามพสุธาดล ผู้จัดการส่วนการเงิน บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด สาขา โรงงานรวมผล เดิม เป็นตัวแทนมอบน้ำตาลทรายจำนวน 100 กิโลกรัม ให้แก่ตัวแทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรค์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรกรรม ณ โรงงานรวมผลฯ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ...

Read more

กลุ่ม KTIS ร่วมกันแจกเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำตาลทราย

News image

   คุณภราดร จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวัตถุดิบและผู้อำนายการสำนักพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร  สุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ และ สุเมธ อมรนพรัตนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในกลุ่ม KTIS ร่วมกันแจกเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำตาลทรายของกลุ่ม KTIS ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา โดยมี สุพิษ ชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ ณ โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุ...

Read more

มอบรางวัล 'ธรรมมาภิบาลเพื่อสิ่งแวดล้อม'

News image

   กลุ่มน้ำตาลไทยเอกลักษณ์คว้ารางวัลด้านสิ่งแวดล้อม นายอาทิตย์ วุฒิคะโร (ขวา) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัล 'ธรรมมาภิบาลเพื่อสิ่งแวดล้อม' หรือ Green Industry ให้แก่นายดิเรก จินาพันธ์ ตัวแทนโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ของกลุ่ม KTIS (กลุ่มน้ำตาลไทยเอกลักษณ์) ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ที่มีเป้าหมายต้องการสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว 5 ...

Read more

รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

News image

     คุณพิชัย  ตั้งนอบน้อม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลาง  ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง  บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และศุภชล เลาสุภัค หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง  โรงงานรวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ ขึ้นรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๕ จาก อนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน โดยมี ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ...

Read more

กลุ่มน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ยกระดับคุณภาพผลผลิต

News image

    นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน กลุ่มน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ (KTIS) และนาย James Flood ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท จอห์น เดียร์ เอเชีย จำกัด พร้อมด้วยนาย Michael Brent Newell (ที่ 3 จากขวา) ...

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับชาวไร่อ้อยของโรงงาน

News image

       วันที่ 14 สิงหาคม 2555 นายสุชัย ลิ้มสมมติ ประธานสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับชาวไร่อ้อยของโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลที่ 1,2 และ 3 ประเภทรางวัลชาวไร่อ้อยที่มีผลผลิตและคุณภาพดีเด่น ประจำปีการผลิต 2554/2555 ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย   ข่าวจาก คุณสินชัย ...

Read more

ทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

News image

    เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 นายนพกฤต ขำคง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไร่และทีมงานมวลชนสัมพันธ์ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เนื่องในวันแม่ กับทางเทศบาลตำบลในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย บริเวณรอบอุโบสถวัดบ้านบ่อแปดร้อย และมอบน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ีมาร่วมกิจกรรม ข่าวจาก คุณสินชัย ...

Read more

ให้ความรู้เกี่ยวกับ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

News image

  เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 คุณสุเมธ อมรนพรัตนกุล ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานใหญ่ บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และเจ้าหน้าที่ของ บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” แก่ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก และพนักงาน ในโรงงานเกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล ...

Read more

เยี่ยมชาวไร่อ้อยของหน่วยศรีนครใต้

News image

    เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด นำทีมเข้าตรวจเยี่ยมชาวไร่อ้อยของหน่วยศรีนครใต้ โดยมี Mr.Guido ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไร่อ้อย นำทีมเพื่อติดตามดูพันธุ์อ้อยที่ชาวไร่รับจากแปลง ของโครงการแปลงสาธิตและศูนย์เรียนรู้การเพราะปลูกอ้อย มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทางบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ เป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้สามารถตัดขยายพันธุ์การปลูกอ้อยฤดูแล้ง ปี 2556/2557  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม ...

Read more
Home


ลิงก์ภายนอก


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.

ลิขสิทธิ์ © 2011 กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.