Home

eppco1


 คณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

คณะกรรมการกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย นำโดย คุณอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม(ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน) คุณบุญนริศร์ สุวรรณพูล รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน) คุณจีรพรรณ โอฬารธนาเศรษฐ์ ผู้บริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจด้านอุปทาน ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาว และเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่ม KTIS พร้อมทั้งร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมี คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ ผู้แทนโรงงานน้ำตาล คุณวาริณ ศุภกิจไพศาล ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ และคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกนกทิพย์ โรงงานเอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555

 

ลิงก์ภายนอก


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.

ลิขสิทธิ์ © 2011 กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.